Contact

  • JASA Diving Center in Jastarnia

Adress: Poland, 84-140 Jastarnia, ul. Rybacka 33,
mobile phone +48 510 747 589
gps: +54° 41′ 36.35″, +18° 40′ 37.32″

Jasa driving map

 

  • NARTY Diving Center in Warchały

Adress: Poland, 12-122 Jedwabno/Warchały, ul. Brajnicka 10
mobile phone +48 514 222 962
gps: +53° 32′ 30.28″, +20° 48′ 11.29″

Narty driving map
 

 

  • DIVING CENTER Underwater Academy – Company Headquarters

Akademia Podwodna. Marcin Kowalski
Wybrzeże Gdyńskie 2
01-531 Warszawa
NIP 527-103-58-81

phone: 48 22 839 76 86, mobile: 48 501 490 509

e-mail: info@akademiapodwodna.pl