Dive Control Specialisy Diver SSI

Dive Control Specialist Diver SSI – Kurs przewodnik nurkowania i pomocnik instruktora (trzeci stopień nurkowy)

Profesjonalne szkolenie dla przewodników podwodnych i pomocników instruktora. Minimalny wiek 18 lat. Licencję Dive Cona może uzyskać nurek, który ma zalogowanych minimum 100 nurkowań. Kurs obejmuje zajęcia teoretyczne, zajęcia na pływalni oraz zajęcia  na wodach otwartych. Szkolenie obejmuje 80 godzin. W tym: 30 nurkowań, 12 sesji basenowych.

Wymagania wstępne na kurs Dive Control Specialist:

 • ukończone co najmniej 18 lat,
 • zalogowane co najmniej 60 nurkowań na wodach otwartych,
 • własny sprzęt nurkowy jakości godnej Dive Leadera,
 • aktualne badania lekarskie potwierdzające brak przeciwwskazań do nurkowania,
 • licencja minimum AOWD,
 • doświadczenie poparte nurkowaniami z nawigacją, nocnymi, głębokimi oraz w zakresie poszukiwania i wydobywania,
 • ukończony kurs SSI Stres i ratownictwo lub równoważny w innej organizacji.

Wymagania niezbędne do uzyskania licencji Dive Control Specialist obejmują:

 • posiadanie ważnej licencji ratownika pierwszej pomocy przedmedycznej,
 • posiadanie ważnych uprawnień do udzielania drugorzędnej pomocy przedmedycznej,
 • odbycie stażu i asystowanie w zajęciach praktycznych zgodnie z wymogami kursu,
 • zaliczenie sprawdzianu umiejętności pływackich,
 • zalogowanie minimum 100 nurkowań na wodach otwartych do końca kursu,
 • dostarczenie dowodu ukończenia szkolenia w zakresie pierwszej pomocy tlenowej,
 • obejmuje ona znajomość podstaw medycznych oraz posługiwanie się ratowniczym zestawem tlenowym (tylko w krajach UE).

Opłata za kurs obejmuje:
opiekę instruktora,
czapkę nurkową z logo Akademia Podwodna,
napełnienie butli powietrzem podczas ćwiczeń na wodach otwartych w naszych bazach.
Opłata nie obejmuje:
dojazdu i zakwaterowania na wodach otwartych,
podręczników SSI,
badań lekarskich,
korzystania ze sprzętu nurkowego.