Nitrox Diver SSI

Kurs wprowadzający do nurkowania z użyciem mieszanek nitroksowych o zawartości tlenu od 21% do 40%. Maksymalna głębokość 40m (jeśli masz ukończoną specjalizację Deep Diver) Przeznaczony dla nurków pragnących poznać podstawy fizyki gazów w nurkowaniu oraz podstawowe techniki wykorzystywania mieszanek nitroksowych dla przedłużenia czasów bezdekompresyjnych. Jest to kurs niezbędny dla kontynuacji szkolenia na wyższe poziomy w nurkowaniu technicznym. Wymagania wstępne to stopień Open Water lub równoważny dowolnej rozpoznawalnej organizacji nurkowej. Liczba zajęć teoretycznych w zależności od ilości uczestników ok 3-4h, zakończone egzaminem. Kurs nie wymaga odbywania nurkowań, opcjonalnie możliwe są dwa nurkowania.

Zakres tematyczny KURSU SPECJALISTYCZNEGO  NITROX :

  •     Wprowadzenie do nitroksu
  •     Nitroks, organizm nurka i środowisko podwodne
  •     Pełny system nurkowy (sprzęt) i nitroks
  •     Planowanie nurkowań nitroksowych