CPR first aid SSI

CPR FIRST AID SSI – Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej

Szkolenie obejmuje wykład i pozoracje prowadzone w naszej siedzibie przy ul. Wybrzeże Gdyńskie 2 w Warszawie.
Oto ramowy program szkolenia z zakresu pierwszej pomocy:

  • etapy udzielania pomocy
  • ocena sytuacji i zabezpieczenie miejsca zdarzenia
  • ocena stanu poszkodowanego
  • schemat ppż (podstawowe podtrzymywanie życia)
  • zachorowania i nagłe stany (krwotok, wstrząs, omdlenia, atak serca,  drgawki/padaczka, zadławienia)
  • postępowanie w wypadkach nurkowych
  • zastosowanie tlenu w wypadkach nurkowych