Nurkowanie Głębokie. Deep Diver SSI

Jedna z ważniejszych i trudniejszych specjalizacji. Głębokość przyciąga nurków. Zyskujesz możliwość nurkowania do głębokości 40m. W warunkach zimnej i mniej przejrzystej wody, są to nurkowania dość wymagające. Możesz doświadczyć nurkowania na wraku położonym na głębokości ponad 30m!  Aby to zrobić potrzebujesz odpowiedniej wiedzy i umiejętności. To właśnie daje ta specjalizacja

Zakres tematyczny KURSU SPECJALISTYCZNEGO „NURKOWANIE GŁĘBOKIE”:

  • Pełny System Nurkowy & Nurkowanie Głębokie
  • Planowanie nurkowania głębokiego
  • Nurkowanie głębokie
  • Potencjalne zagrożenia
  • Powtórzeniowe nurkowania głębokie
  • Zagadnienia narkozy azotowej
  • Sytuacje awaryjne w czasie nurkowań głębokich

Kurs obejmuje minimum 4 nurkowania, 2 do głębokości 30-35m, 2 do głębokości 35-40m,  wykład ok 3h, egzamin