TDI Nitrox Diver

Kurs wprowadzający do nurkowania z użyciem mieszanek nitroksowych o zawartości tlenu od 21% do 40%. Maksymalna głębokość 40m.

Przeznaczony dla nurków pragnących poznać podstawy fizyki gazów w nurkowaniu oraz podstawowe techniki wykorzystywania mieszanek nitroksowych dla przedłużenia czasów bezdekompresyjnych. Jest to kurs niezbędny dla kontynuacji szkolenia na wyższe poziomy w nurkowaniu technicznym. Wymagania wstępne to stopień Open Water lub równoważny dowolnej rozpoznawalnej organizacji nurkowej. Liczba zajęć teoretycznych w zależności od ilości uczestników ok 3-4h, zakończone egzaminem. Kurs nie wymaga odbywania nurkowań, opcjonalnie możliwe są dwa nurkowania. Główne zagadnienia kursu to:

  •     zasady używania nitroksu
  •     zalety stosowania nitroksu
  •     sprzęt nurkowy do nitroksu
  •     fizyka gazów
  •     obchodzenie się z tlenem
  •     uzyskiwanie nitroksu

Certyfikat Nitrox Diver uprawnia do:

  • nurkowania zgodnie z posiadanymi uprawnieniami, z użyciem nitroksu do 40%O
  • wypożyczania i ładowania butli nitroksem do 40%O2
  • kontynuowania szkolenia nurkowego na Advanced Nitrox Diver