Stress & Rescue Diver SSI

Stress & Rescue Diver SSI – Kurs stres i ratownictwo nurkowe

Kurs obejmuje zajęcia teoretyczne, zajęcia na pływalni oraz zajęcia na wodach otwartych.

Teoria obejmuje dwa wykłady ok. 2 godziny każdy razem 4 godziny. Podzielona jest na dwie części:
Wykład 1 – stres, rozpoznawanie stresu u siebie, u partnera nurkowego, u innych nurków z grupy,
sposoby radzenia sobie ze stresem.

Wykład 2 – ratownictwo w sytuacjach awaryjnych i wypadkach nurkowych, prowadzenie akcji ratowniczej,
dowodzenie grupą ratowniczą, sposoby ratowania poszkodowanych w różnych warunkach, prowadzenie poszukiwania zaginionej ofiary, zagadnienia prawne dotyczące ratownictwa.

Zajęcia na pływalni obejmują 2 godziny zajęć, w 2 sesjach po 1 godzinie,  z ćwiczeniami z zakresu:

 • ratowanie tonącej ofiary z powierzchni wody,
 • ratowanie spanikowanego nurka spod wody,
 • ratowanie nieprzytomnego nurka spod wody,
 • holowanie ofiary po powierzchni wody,
 • sposoby radzenia sobie ze stresem pod wodą,
 • niespodziewane sytuacje awaryjne pod wodą wywołujące stres u ciebie i partnera.

Zajęcia na wodach otwartych obejmują 6 nurkowań do max głębokości 30m. Podczas nurkowań powtarzamy
ćwiczenia i sytuacje awaryjne prowadzone na pływalni, oczywiście na większych głębokościach. Program nurkowań w czasie kursu:

 • 1 nurkowanie: sytuacje wywołujące stres, zanurzenie, pływanie, wynurzenie bez maski, bez jednej płetwy, bez obu płetw, z uszkodzoną kamizelką, nagła utrata maski pod wodą, pływanie w “ślepej masce”
 • 2 nurkowanie: wynurzenie nieprzytomnego nurka z głębokości 10m trzema sposobami: na kamizelce ofiary, na swojej kamizelce, na płetwach.
 • 3 nurkowanie: samoratownictwo z głębokości max 20m do głębokości 5m
 • 4 nurkowanie: poszukiwanie zaginionej ofiary
 • 5 nurkowanie: holowanie ofiary po powierzchni i wyniesienie ofiary na brzeg, łódź, pomost
 • 6 nurkowanie: akcja ratownicza – wynurzenie nieprzytomnego, holowanie, wyniesienie na brzeg, resuscytacja, podanie tlenu

Opłata za kurs obejmuje:

 • opiekę instruktora,
 • czapkę nurkową z logo Akademia Podwodna,
 • napełnienie butli powietrzem podczas ćwiczeń na wodach otwartych w naszych bazach.
 • Opłata nie obejmuje:
 • dojazdu i zakwaterowania na wodach otwartych,
 • podręczników SSI,
 • badań lekarskich,
 • korzystania ze sprzętu nurkowego.